Pogoji poslovanja podjetja Agroprom, d. o. o. Medvode

Podjetje Agroprom, d.o.o. Medvode (v nadaljevanju: prodajalec ali Agroprom), Barletova cesta 4, 1215 Medvode, matična številka 5377722000, identifikacijska številka SI95174982 je upravljavec spletne trgovine in ponudnik artiklov spletne trgovine, dostopne na spletni strani www.agroprom.si.

Agroprom zainteresiranim fizičnim osebam (v nadaljevanju: uporabnik oziroma kupec) omogoča spletni nakup artiklov, na način in pod pogoji, kot je to opredeljeno v nadaljevanju teh pogojev poslovanja.

Ti pogoji poslovanja opredeljujejo delovanje spletne trgovine oziroma nakup artiklov v spletni trgovini ter pravice in obveznosti uporabnika, ki nastanejo iz poslovnega odnosa med uporabnikom kot kupcem artikla in prodajalcem.

Pravna razmerja med uporabniki spletne strani oziroma kupci artiklov in prodajalcem, ki se urejajo s temi splošnimi pogoji, so skladna s predpisi Republike Slovenije s področja varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov in elektronskega poslovanja ter elektronskega podpisovanja.

Komuniciranje z uporabniki oziroma kupci

Kupec lahko s prodajalcem komunicira na več načinov:

  • po telefonu: 01/361 38 39,
  • z elektronsko pošto: info@agroprom.si
  • po pošti na naslov: Agroprom d. o. o., Barletova cesta 4, 1215 Medvode.

Komuniciranje z elektronsko pošto se šteje za enakovredno pisnemu po pošti.

Dobro je vedeti

Kupec z oddajo naročila sprejema te pogoje poslovanja. Naročilo lahko odda z uporabniškim imenom in geslom osebno prek spleta na naslovu www.agroprom.si na podlagi predhodne registracije (registracija se lahko izvede tudi med spletnim kupovanjem in ni obvezna).

Vsakokrat veljavni pogoji poslovanja prodajalca so uporabnikom spletne trgovine oziroma kupcem artiklov na vpogled in na voljo na spletni strani prodajalca www.agroprom.si.

Naročanje

Naročilo lahko odda le polnoletna oseba s sredstvi komuniciranja, ki so podrobneje opredeljena v nadaljevanju teh pogojev poslovanja. Mlajše osebe, ki so že dopolnile 15 let in so mlajše od 18 let, potrebujejo pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov.

Spletna naročila

Spletna trgovina agroprom.si je odprta sedem dni v tednu, 24 ur na dan.

Kupcu je na voljo širok izbor artiklov ter zagotovljen hiter in varen spletni nakup z ali brez registracije kupca. Registracija kupca tako ni pogoj za nakup v spletni trgovini.

Posebne akcije in ponudbe so kupcem predstavljene na spletu ali v okviru drugih oblik oglaševanja prodajalca v papirnati ali elektronski obliki.

Kupec, ki poda soglasje skladno s temi pogoji poslovanja, prejema od prodajalca brezplačna elektronska obvestila o novostih v ponudbi, akcijah in popustih.

Sklenitev pogodbe in odstop od naročila

Sklenitev pogodbe na daljavo

Z oddajo naročila prodajalec in kupec skleneta pogodbo o nakupu artikla na daljavo. Pogodba na daljavo se šteje za sklenjeno, ko kupec potrdi zadnji korak pri oddaji naročila in mu je prodajalec potrdil prejem naročila z elektronskim sporočilom, poslanim na uporabnikov elektronski naslov.

Oddano naročilo kupca je shranjeno na strežniku prodajalca.

Cene in plačilni pogoji

Vse cene so izražene v evrih in že vsebujejo DDV. Veljavnost cene za izbrane artikle ali storitve velja na dan nakupa, in sicer na dan, ko je kupec oddal in zaključil nakup skladno s temi pogoji poslovanja.

Darilnih bonov in kod bonusov za popust ni možno menjati za gotovino.

Prodajalec izda kupcu račun, ki ga vloži v paket s kupljenim artiklom.

Kupec lahko plača z naslednjimi plačilnimi sredstvi:

  • z gotovino po povzetju (artikle plača dostavljalcu ob dostavi),
  • po predračunu (po oddaji naročila bo kupec prejel e-mail v katerem se nahaja predračun. Po prejetju plačila bomo artikle odpremili brez odkupnine).

Pravica do odstopa od pogodbe, naročila

Naročilo artiklov lahko kupec kadarkoli pred dostavo prekliče ali stornira, oziroma v roku 2 dni od oddaje naročila in sicer s posredovanjem preklica ali storniranja naročila na elektronski naslov prodajalca info@agroprom.si. Sporočilo mora vsebovati številko naročila, v vrstico Zadeva/Subject pa je potrebno vpisati besedo Preklic.

Preklic ali storniranje za kupca ne prinaša nikakršnih stroškov niti drugih morebitnih obveznosti.

V primeru, da kupec odstopi od naročila po prevzemu artikla v uporabo, lahko odstopi od pogodbe o naročilu, vendar artikla ne sme uporabljati po prevzemu. Prodajalec si v takšnem primeru pridržuje pravico oceniti ali je kupec neupravičeno uporabljal artikel. V primeru, da bo ugotovil, da je šlo za neupravičeno uporabo artikla, kupec s tem izgubi pravico do odstopa od naročila. V primeru odstopa od pogodbe po prevzemu, mora kupec prodajalcu artikel vrniti in sicer najkasneje v roku 14 dni od oddaje preklica naročila, kot paketno pošiljko po pošti na naslov prodajalca in sicer na lastne stroške.

Vrnjeni artikli morajo biti nepoškodovani oziroma v nespremenjeni količini in v originalni embalaži.

Prodajalec si pridržuje pravico, da po preteku 7 dni od oddaje naročila, ki ni bilo plačano, to naročilo stornira. Storniranje za kupca ne prinaša nikakršnih stroškov niti drugih morebitnih obveznosti.

Postopek vračanja artiklov

Strošek vračila se obračuna skladno s temi pogoji poslovanja glede na vrsto odstopa, ki ga kupec uveljavlja po teh pogojih poslovanja.

Kupnina se vrne na kupčev transakcijski račun (TRR), ki ga kupec posreduje na elektronski naslov prodajalca info@agroprom.si ali sporoči po telefonu, najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila za vračilo kupnine. Prodajalec si pridržuje pravico zadržati vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je prevzeti artikel poslal nazaj, skladno s temi pogoji poslovanja in z ZVPot.

Dostava

Prodajalec kupcu dobavi naročene artikle v celoti ali v delnih dobavah v obliki paketne pošiljke, ki jo dostavi Pošta Slovenije. Artikli, ki so v zalogi, bodo dostavljeni praviloma v roku od treh do sedmih delovnih dni oziroma najpozneje v treh mesecih.

Prodajalec si pridržuje pravico, da posamezno naročilo razdeli v več paketnih pošiljk,  če dela naročenih artiklov trenutno ni v zalogi. V primeru delnih dobav iz istega naročila za kupca ne nastanejo dodatni stroški pošiljanja.

Stroški pošiljanja so sledeči:

  • za spletna naročila v skupnem znesku do 25 EUR z DDV znašajo stroški pošiljanja 2,99 EUR
  • za spletna naročila v skupnem znesku nad 25 EUR z DDV je dostava brezplačna

Stroški pošiljanja se dodajo naročilu v fazi naročanja in so razvidni iz nakupovalne košarice, še preden kupec s klikom na gumb »Zaključi nakup« dokončno potrdi svoje naročilo.

Omejitev odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi spletni strani, se pa lahko na spletni strani nahajajo neažurirani podatki o lastnosti artiklov, rok dobave ali cene, zaradi hitrih sprememb, zaradi katerih ni prodajalcu omogočeno pravočasno ažuriranje podatkov na spletu. V teh primerih, bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Prodajalec tudi ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo njegovi  obiskovalci na spletu. Si pa pridržuje pravico odstaniti takšne, ki so vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva.

Prodajalec odgovarja za napake na blagu skladno z ugotavljanjem njegove odgovornosti po določilih Obligacijskega zakonika in določilih ZVPot.

Varstvo osebnih podatkov kupca

Z oddajo naročila po teh pogojih poslovanja kupec izrecno izjavlja ter podaja soglasje prodajalcu, da njegove osebne podatke, in sicer ime in priimek, ulični naslov in pošto, elektronski naslov in telefonsko številko (številko mobilnega ali stacionarnega telefona), obdeluje za potrebe izpolnitve naročila te pogodbe in jih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prodajalec osebnih podatkov kupca ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če bo to potrebno za izvedbo naročila. Kupec ne more preklicati obdelave njemu lastnih osebnih podatkov za potrebe izvršitve naročila po teh splošnih pogojih.

Prodajalec si pridržuje pravico obdelave osebnih podatkov kupca za lastne potrebe, za izvedbo statističnega vzorčenja, anketiranje, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja in za pošiljanje drugega reklamnega gradiva (t. i. neposredno trženje prodajalca). Neposredno trženje prodajalec ne bo izvajal, če bo kupec to izrecno prepovedal pri oddaji naročila, sicer pa ga sme izvajati najdlje do prejema preklica posameznika oziroma do časa, ko podatki več ne bodo služili namenom.

Prodajalec je sprejel politiko zasebnosti, ki je kupcem dosegljiva na spletni strani www.agroprom.si in velja za spletno poslovanje prodajalca, ki je urejeno s temi pogoji poslovanja.

Reševanje sporov

Vse pritožbe, ki se nanašajo na naročniško razmerje v zvezi z artiklom, lahko kupec posreduje na elektronski naslov prodajalca: info@agroprom.si

Prodajalec  je dolžan reklamacijo rešiti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v tridesetih (30) dneh od njenega prejema, ter kupcu posredovati odgovor. Prodajalec bo kupca po elektronski poti obveščal o bistvenih informacijah poteka reševanja reklamacije oziroma ga bo pozval, da mu posreduje dodatna pojasnila, če se za to izkaže potreba.

Prodajalec si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da do sporov ne bi prišlo. V primeru, da do spora le pride, si bo prodajalec prizadeval, da se ta reši po mirni poti. Kupec pa ima vedno pravico predlagati reševanje spora pred pristojnim sodiščem, skladno z zakonskimi določili s tega področja.

Sprememba pogojev poslovanja

Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te pogoje poslovanja, če je k temu zavezan skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi s tega področja ali oceni, da je to potrebno zaradi zagotavljanja zakonitega, varnega in kakovostnejšega poslovanja spletne trgovine.

Spremenjeni splošni pogoji veljajo od objave na spletni strani in se za posameznega kupca uporabljajo od oddaje naročila naprej.